Voorzitter : Kathleen Dobbelaere  

Oudergeleding : Sien Ranschaert, Evelien Ameye, Valerie Dhont 

Personeelsgeleding : Meena Sap, Mieke Fockedey, Kathleen Dobbelaere 

Lokale gemeenschap : Rosanne Ranschaert, Francine De Ro,  Ingrid Vanhaverbeke