Algemeen

 1 september 2017

Geachte ouders,

De zomervakantie is voorbij. Vrijdagmorgen stonden de schoolpoorten weer wagenwijd open en werd het startschot gegeven van het nieuwe schooljaar.

Uw kind(eren) stapte(n) terug of voor het eerst naar onze school. Het terugzien was wederzijds hartelijk en we hebben ook tal van “nieuwe” gezichtjes verwelkomd. In deze bemoedigende sfeer zijn we gestart.
We danken u van harte voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Ook dit schooljaar zoeken en werken we samen verder aan een school waarin uw kind(eren) centraal staat(staan) en bouwen we verder aan een leefgemeenschap met familiaal karakter, met gemeenschapszin, in groeiende relatie en leefstijl, in verdraagzaamheid en geloof.
We hopen terug op een vruchtbare en genegen samenwerking, die vreugde verschaft, die een kindvriendelijke sfeer schept en die uw kind(eren) met eigen talenten, alle kansen tot ontluiken biedt.
We wensen dit samen met u het nieuwe schooljaar 2017-2018 waar te kunnen maken.
 
Vriendelijke groeten,
 
Franky De Graeve, 
directeur basisschool LEIEPAREL